GIỚI THIỆU MÔ HÌNH

GIỚI THIỆU MÔ HÌNH

theW là cộng đồng khách hàng cao cấp, sành điệu, tiêu dùng thông minh, hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Cộng đồng theW luôn tìm kiếm những trải nghiệm tiêu dùng tốt nhất, đặc biệt nhất.

Sứ mệnh của chúng tôi là cùng với các Doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ để chăm sóc và gây dựng cộng đồng khách hàng mục tiêu trung thành.
 

theW