Chính sách nâng hạng

  1. Cơ chế tích lũy điểm

 

Chuyên mục

Hoạt động

Wow được thưởng

WOW

Chia sẻ bài WOW

40

W’s

Trở thành Leader

1.500

Trở thành thành viên

500

Tạo 1 topic / 1 lần / ngày

5

Điểm thưởng Offer

100.000 Đồng Giao Dịch

10

Viết nhận xét về cửa hàng/Offer

15

Mua Offer

Tùy thuộc từng Offer


  

  1. Cơ chế nâng hạng

 

Hạng thành viên

Số WOW

Quyền lợi

1 sao

500

Được tạo Topic

2 sao

1.500

Được đổi WOW lấy Offer

3 sao

5.000

Bắt đầu được xếp hạng để trở thành Leader nhiệm kỳ kế tiếp

Được đề nghị tạo Offer

Được đề nghị tạo Group mới

4 sao

10.000

Được thông báo trước ít nhất 2 ngày trước khi ra mắt Offer

5 sao

15.000

Được tặng nhiều quà tặng hấp dẫn vào các dịp đặc biệt từ các đối tác của theW

 

                  Lưu ý: Quyền lợi của các thành viên ở thứ hạng cao hơn bao gồm cả quyền lợi của hạng sao thấp hơn

                                                                                                                                               theW